Požiadajte o vrátenie dane  TU

Vrátenie daní z príjmu z Anglicka - Veľkej Británie - UK

Daňový systém v Anglicku vyžaduje, aby každá osoba, ktorá mala v UK príjmy, odvádzala zálohy na daň, a táto osoba môže následne po skončení pracovného pomeru alebo finančného roku požiadať o vrátenie preplatku dane.

V prípade, že bol pracovník v UK iba zamestnaný a nemal žiaden iný príjem, môže požiadať o vrátenie preplatku na dani z príjmu najskôr 1 mesiac po skončení pracovného pomeru, a to v prípade, že do konca daňového roka už neplánuje pracovať. Pokiaľ plánuje ďalšiu pracovnú činnosť v UK do konca daňového roku, môže požiadať o preplatok najskôr po skončení daňového roku.

Ak bol pracovník zamestnaný v UK alebo bol vedený ako self-employed, subcontractor alebo mal iné príjmy, potom je možné požiadať o vrátenie preplatku najskôr po skončení daňového roku.

Ďalšou dôležitou zvláštnosťou daňového systému v UK je ten fakt, že finančný rok nekončí na konci kalendárneho roku, ale až 5.apríla nasledujúceho roku, teda po skončení kalendárneho roku.

Finančný rok teda trvá od 6.apríla do 5.apríla nasledujúceho roku.

O vrátenie preplatku na dani je možné požiadať až 6 rokov spätne. Pokiaľ by finančný úrad vymeral nedoplatok na dani, potom je aplikovaná pokuta za neskoré podanie priznania plus úrok z dlžnej čiastky.

 

Zamestnávateľ Vám môže strhávať nasledujúce druhy daní:


Daň z príjmu vo výške 10 %, 22 %, 40 %
National Insurance tax vo výške 11 %

Pretože väčšina pracovníkov pracuje v UK len časť daňového roku, je každému z nich vrátený preplatok na dani z príjmu v priemere 500 EUR!!! Skúste si vypočítať približnú výšku vrátených daní pomocou daňovej kalkulačky na tejto stránke!!

Avšak zdravotné a sociálne poistenie nie je možné vrátiť. Na druhej strane je doba odpracovaná v UK započítaná do dôchodku.

 

Čo urobiť pred odchodom a po návrate z UK?


Navštívte webové stránky www. vratenie-dani .sk, kde nájdete aktuálne informácie o nových predpisoch a ďalších zmenách.

 

Počas Vášho pobytu v UK je nevyhnutné:


- zaregistrovať sa v HOME OFFICE
- požiadať o National Insurance Number,tj. NIN (číslo sociálneho poistenia, obdoba rodného čísla)
Kde požiadať o NIN? Vydá Vám ho najbližšia kancelária JOBcenter PLUS. Kde je táto kancelária Vám povie zamestnávateľ alebo ju nájdete v miestnom telefónnom zozname.
Pretože doba pre vydanie NIN je niekedy dlhšia ako dĺžka pobytu pracovníka v UK, je nutné vziať si potvrdenie prijatia žiadostí o NIN, kde bude vyznačené dočasné NIN. Toto dočasné NIN odovzdajte svojmu zamestnávateľovi a uistite sa, že ste pod týmto číslom vedený.
- poznačte si všetky svoje adresy Vašich bydlísk v UK.

 

Pred odchodom z UK alebo pred ukončením zamestnania:


- požiadajte všetkých svojich zamestnávateľov o vydanie ročného vyúčtovania zárobkov a daní, teda formuláre P45 alebo P60
- dajte svojmu zamestnávateľovi Vašu domovskú trvalú adresu. Túto adresu by mal zamestnávateľ dať finančnému úradu
- pokiaľ sa Vám nepodarí získať P45 alebo P60 uchovajte si všetky výplatné pásky, pričom najdôležitejšia je posledná výplatná páska s kumulatívnymi údajmi za obdobie odpracované u zamestnávateľa
- získajte všetky platné kontaktné údaje o zamestnávateľovi: adresu, telefón, e-mail, fax, webové stránky
- na zistenie Vašej príslušnosti ku správnemu finančnému úradu zistite PAYE referencie number

 

Aké výhody získate s www. vratenie -dani .sk ?


Nízku cenu za poskytované služby
Vyššiu vrátenú čiastku
Záruku správneho postupu podľa platných zákonov
Transparentné služby
Bohaté skúsenosti
Komunikáciu vo Vašom rodnom jazyku


 

Získajte Vaše dane späť


Rada na záver: ak ste počas roka pracovali kdekoľvek, zaujímajte sa na konci roka o možnosti, ako získať svoje dane naspäť. Vašou výhodou je vedieť, že 'Jediná dobrá vec na daniach je to, že sa dajú vrátiť'.

Požiadajte o vrátenie dane  TU
 

 

 

 

 

 

 

 

www.vratenie-dani.dendax.com          www.surf.sk          www.poistisiauto.sk          www.vratenie-dani.xity.eu

vratenie dani z USA    vratenie dani-Presov       vraceni dani    vraceni dani z Anglie vraceni dani z USA     vraceni dani z Irska     vratenie dani z Holandska    tax back     autobaterie-Presov   vratenie dani   lacne autobaterie     vratenie dani z uk       vratenie dani z Anglicka    vratenie dani z Irska  autodoplnky-Presov   autobaterie-Presov      vrateniedani.info   vrateniedani.com

    

 

 

©www. vratenie-dani .sk   All rights reserved